Fyra tusen timmar

Ivar Lovaas del 2: När Autism Society of America bildades 1965 gav de stöd för beteendemodifikation där det användes skrik, slag och elstötar. Det sågs som ett fungerande sätt att få barnens uppmärksamhet. Ruth Sullivan som var ordförande i föreningen på sextiotalet sade fyrtio år senare att det kunde vara svårt att förstå hur det … Fortsätt läsa Fyra tusen timmar

Pojken som var rädd för Alfred Hitchcock

Ivar Lovaas del 1. Många personer i autismens historia framstår som karismatiska och komplexa. En av de som sticker ut på det sättet är Ivar Lovaas. På sextio- och sjuttiotalet gav han autistiska barn örfilar och elchocker för att förändra deras beteende och såg samtidigt fram mot ett samhälle med större tolerans för variation. Senare … Fortsätt läsa Pojken som var rädd för Alfred Hitchcock

Zappare

När Autism Society of America höll sin andra årliga nationella konferens 1970 innehöll programmet något helt nytt. William Donovan, en ung vuxen person med autism medverkade på scenen. Det var första gången som någon med autism deltog i ett publikt sammanhang för att berätta om sig själv och sina erfarenheter. Två år senare medverkade en … Fortsätt läsa Zappare

Tomheten i hallen

Under en stor del av nittonhundratalet ställdes många föräldrar till autistiska barn förr eller senare inför frågan: Tänker ni fortsätta ha barnet hemma? Det fanns inget stöd från samhället för familjer som ville ha barnet hemma. Barn med autism som sågs som svårskötta växte under flera årtionden istället upp på någon form av institution. När … Fortsätt läsa Tomheten i hallen

Mjörnhemmet och början på en forskningsgärning

Mjörnhemmet var Sveriges första behandlingshem som helt inriktade sig på barn med autism. Där arbetade de med betingning och beteendeterapi. I början av 1970-talet blev den unga läkaren Christopher Gillberg ombedd att titta till barnen. Efter det första mötet med autism på Mjörnhemmet skulle han ägna resten av sitt yrkesliv åt utvecklingsrelaterade och barnpsykiatriska tillstånd. … Fortsätt läsa Mjörnhemmet och början på en forskningsgärning

Leo Kanner och Donald Triplett: En av oss

Tredje delen av tre om Leo Kanner och Donald Triplett: I början av sjuttiotalet gjorde Leo Kanner en långtidsuppföljning av hur det gått för de elva barnen från hans artikel 1943. Donald hade tagit examen från college. Han hade arbete, spelade golf, reste och deltog i föreningsliv. Det hade inte gått lika bra för alla … Fortsätt läsa Leo Kanner och Donald Triplett: En av oss

Leo Kanner och Donald Triplett: Hexagoner och tegelstenar

Andra delen av tre om Leo Kanner och Donald Triplett: Leo Kanner hade under flera år varken diagnos eller behandling att föreslå för Donald. Till slut skapade Leo själv den diagnostiska benämningen tidig infantil autism. Då hade han utöver Donald träffat tio barn till med det han kallade "en nästan fotografisk likhet i beteende". * … Fortsätt läsa Leo Kanner och Donald Triplett: Hexagoner och tegelstenar

Leo Kanner och Donald Triplett: Det första barnet med autism

Första delen av tre om Leo Kanner och Donald Triplett: 1943 publicerade Leo Kanner en artikel om "autistiska störningar i känslomässig kontakt". I artikeln beskrev Leo elva barn med gemensamma drag i beteende. Det var den första engelskspråkiga text som använde autistisk som beskrivning av ett antal kännetecknande beteenden som tillsammans verkade utgöra ett eget … Fortsätt läsa Leo Kanner och Donald Triplett: Det första barnet med autism

Autismens förhistoria: Del 4

Under första halvan av nittonhundratalet började fler läkare, psykiatriker och pedagoger intressera sig för barn som inte följde en förväntad utveckling eller hade ett förväntat beteendemönster. Det blev inte fler sådana barn, det blev fler vuxna som såg dem när barnpsykiatri nu allt mer blev ett eget område. I fjärde delen av Autismens förhistoria träffar … Fortsätt läsa Autismens förhistoria: Del 4

Autismens förhistoria: Del 3

Typiska kännetecken på det som senare skulle kallas autism hade beskrivits i många olika sammanhang fram till slutet av 1800-talet, men bara på individnivå. I tredje delen av Autismens förhistoria träffar vi Henry Maudsley och John Langdon Down, två av de pionjärer som började se och beskriva gemensamma mönster i beteende på gruppnivå. * * … Fortsätt läsa Autismens förhistoria: Del 3