Bättre än att sörja

I början av nittiotalet väckte Jim Sinclair uppmärksamhet med texten "Don´t mourn for us", Sörj oss inte. Fram till nu hade autism ofta setts som en tragedi och orsak till föräldrars besvikelse och sorg. Den sorgen, menade Jim, handlade inte om barnet med autism. Den handlade om förlusten av ett tänkt barn som aldrig funnits. … Fortsätt läsa Bättre än att sörja