Tomheten i hallen

Under en stor del av nittonhundratalet ställdes många föräldrar till autistiska barn förr eller senare inför frågan: Tänker ni fortsätta ha barnet hemma? Det fanns inget stöd från samhället för familjer som ville ha barnet hemma. Barn med autism som sågs som svårskötta växte under flera årtionden istället upp på någon form av institution. När … Fortsätt läsa Tomheten i hallen

Leo Kanner och Donald Triplett: En av oss

Tredje delen av tre om Leo Kanner och Donald Triplett: I början av sjuttiotalet gjorde Leo Kanner en långtidsuppföljning av hur det gått för de elva barnen från hans artikel 1943. Donald hade tagit examen från college. Han hade arbete, spelade golf, reste och deltog i föreningsliv. Det hade inte gått lika bra för alla … Fortsätt läsa Leo Kanner och Donald Triplett: En av oss

Leo Kanner och Donald Triplett: Hexagoner och tegelstenar

Andra delen av tre om Leo Kanner och Donald Triplett: Leo Kanner hade under flera år varken diagnos eller behandling att föreslå för Donald. Till slut skapade Leo själv den diagnostiska benämningen tidig infantil autism. Då hade han utöver Donald träffat tio barn till med det han kallade "en nästan fotografisk likhet i beteende". * … Fortsätt läsa Leo Kanner och Donald Triplett: Hexagoner och tegelstenar

Leo Kanner och Donald Triplett: Det första barnet med autism

Första delen av tre om Leo Kanner och Donald Triplett: 1943 publicerade Leo Kanner en artikel om "autistiska störningar i känslomässig kontakt". I artikeln beskrev Leo elva barn med gemensamma drag i beteende. Det var den första engelskspråkiga text som använde autistisk som beskrivning av ett antal kännetecknande beteenden som tillsammans verkade utgöra ett eget … Fortsätt läsa Leo Kanner och Donald Triplett: Det första barnet med autism

Autismens förhistoria: Del 4

Under första halvan av nittonhundratalet började fler läkare, psykiatriker och pedagoger intressera sig för barn som inte följde en förväntad utveckling eller hade ett förväntat beteendemönster. Det blev inte fler sådana barn, det blev fler vuxna som såg dem när barnpsykiatri nu allt mer blev ett eget område. I fjärde delen av Autismens förhistoria träffar … Fortsätt läsa Autismens förhistoria: Del 4

Kusiner i fyrtioandra led

Journal of Autism var världens första fackgranskade vetenskapliga tidskrift om autism. Det var Leo Kanner som initierat tidskriften och han var själv redaktör de första åren. Redan i det allra första numret 1971 handlade en av artiklarna om en fråga som stöttes och blöttes i årtionden: Var det som Leo Kanner kallat ”tidig infantil autism” … Fortsätt läsa Kusiner i fyrtioandra led