Kylskåp som inte frostar av

Redan innan autism kallades autism hade psykoanalytiker pekat ut föräldrar som orsak till att deras barn var psykotiska, barndomsschizofrena, atypiska eller "nervösa". När diagnosen tidig infantil autism introducerats i mitten av fyrtiotalet blev det på femtiotalet en vanlig föreställning att barnen blev autistiska på grund av känslokalla föräldrar. Det var framförallt mammor som pekades ut … Fortsätt läsa Kylskåp som inte frostar av

Flickan i glaskulan

Boel var på femtiotalet först i Sverige med att ge ett ansikte åt ”autistisk” som sätt att vara. På sextiotalet gav hon också Sverige och världen en bild av autism som skulle leva kvar i årtionden. I böcker, artiklar, radio- och teveprogram, på konferenser och i andra sammanhang användes ända in på 2000-talet liknelsen med … Fortsätt läsa Flickan i glaskulan

Fyra tusen timmar

Ivar Lovaas del 2: När Autism Society of America bildades 1965 gav de stöd för beteendemodifikation där det användes skrik, slag och elstötar. Det sågs som ett fungerande sätt att få barnens uppmärksamhet. Ruth Sullivan som var ordförande i föreningen på sextiotalet sade fyrtio år senare att det kunde vara svårt att förstå hur det … Fortsätt läsa Fyra tusen timmar

Pojken som var rädd för Alfred Hitchcock

Ivar Lovaas del 1. Många personer i autismens historia framstår som karismatiska och komplexa. En av de som sticker ut på det sättet är Ivar Lovaas. På sextio- och sjuttiotalet gav han autistiska barn örfilar och elchocker för att förändra deras beteende och såg samtidigt fram mot ett samhälle med större tolerans för variation. Senare … Fortsätt läsa Pojken som var rädd för Alfred Hitchcock

Zappare

När Autism Society of America höll sin andra årliga nationella konferens 1970 innehöll programmet något helt nytt. William Donovan, en ung vuxen person med autism medverkade på scenen. Det var första gången som någon med autism deltog i ett publikt sammanhang för att berätta om sig själv och sina erfarenheter. Två år senare medverkade en … Fortsätt läsa Zappare