Bättre än att sörja

I början av nittiotalet väckte Jim Sinclair uppmärksamhet med texten "Don´t mourn for us", Sörj oss inte. Fram till nu hade autism ofta setts som en tragedi och orsak till föräldrars besvikelse och sorg. Den sorgen, menade Jim, handlade inte om barnet med autism. Den handlade om förlusten av ett tänkt barn som aldrig funnits. … Fortsätt läsa Bättre än att sörja

Fyra tusen timmar

Ivar Lovaas del 2: När Autism Society of America bildades 1965 gav de stöd för beteendemodifikation där det användes skrik, slag och elstötar. Det sågs som ett fungerande sätt att få barnens uppmärksamhet. Ruth Sullivan som var ordförande i föreningen på sextiotalet sade fyrtio år senare att det kunde vara svårt att förstå hur det … Fortsätt läsa Fyra tusen timmar

Rain man förändrade bilden

Fram till 1980-talet ansågs autism vara mycket ovanligt. Flera saker samverkade då till en ökad medvetenhet om att autism fanns och att autistiska barn blev autistiska vuxna. En liknande utveckling skedde i många länder och antalet autismdiagnoser började nu öka i västvärlden. Framförallt går det att se en första tydlig ökning av autismdiagnoser efter 1988. … Fortsätt läsa Rain man förändrade bilden