Tomheten i hallen

Under en stor del av nittonhundratalet ställdes många föräldrar till autistiska barn förr eller senare inför frågan: Tänker ni fortsätta ha barnet hemma? Det fanns inget stöd från samhället för familjer som ville ha barnet hemma. Barn med autism som sågs som svårskötta växte under flera årtionden istället upp på någon form av institution. När … Fortsätt läsa Tomheten i hallen

Rain man förändrade bilden

Fram till 1980-talet ansågs autism vara mycket ovanligt. Flera saker samverkade då till en ökad medvetenhet om att autism fanns och att autistiska barn blev autistiska vuxna. En liknande utveckling skedde i många länder och antalet autismdiagnoser började nu öka i västvärlden. Framförallt går det att se en första tydlig ökning av autismdiagnoser efter 1988. … Fortsätt läsa Rain man förändrade bilden