Mjörnhemmet och början på en forskningsgärning

Mjörnhemmet var Sveriges första behandlingshem som helt inriktade sig på barn med autism. Där arbetade de med betingning och beteendeterapi. I början av 1970-talet blev den unga läkaren Christopher Gillberg ombedd att titta till barnen. Efter det första mötet med autism på Mjörnhemmet skulle han ägna resten av sitt yrkesliv åt utvecklingsrelaterade och barnpsykiatriska tillstånd. … Fortsätt läsa Mjörnhemmet och början på en forskningsgärning