Begrepp som utmanade den neurologiska normen

Från nittiotalet och framåt öppnade Internet nya vägar för information och kommunikation om autism. På nätet fanns felaktiga orsaksteorier och överdrivna löften om sensationella behandlingar, men också värdefullt vetande, praktiska vardagstips och möjlighet till kontakt mellan människor. Det var på Internet som två nybildade begrepp spreds i början av tjugohundratalet. För första gången var det … Fortsätt läsa Begrepp som utmanade den neurologiska normen

Bättre än att sörja

I början av nittiotalet väckte Jim Sinclair uppmärksamhet med texten "Don´t mourn for us", Sörj oss inte. Fram till nu hade autism ofta setts som en tragedi och orsak till föräldrars besvikelse och sorg. Den sorgen, menade Jim, handlade inte om barnet med autism. Den handlade om förlusten av ett tänkt barn som aldrig funnits. … Fortsätt läsa Bättre än att sörja