Doktor B. och lögnerna

Bruno Bettelheim var den främsta företrädaren för teorier om att autism orsakades av skadliga föräldrar. Sitt starkaste fäste fick sådana teorier i USA, Frankrike och Sverige. Längst levde de kvar i Sverige och Frankrike. Långt in på nittiotalet erbjöd en del svenska landsting behandlingar som byggde på Brunos teorier om autism. Teorier som aldrig styrktes … Fortsätt läsa Doktor B. och lögnerna