Kylskåp som inte frostar av

Redan innan autism kallades autism hade psykoanalytiker pekat ut föräldrar som orsak till att deras barn var psykotiska, barndomsschizofrena, atypiska eller "nervösa". När diagnosen tidig infantil autism introducerats i mitten av fyrtiotalet blev det på femtiotalet en vanlig föreställning att barnen blev autistiska på grund av känslokalla föräldrar. Det var framförallt mammor som pekades ut … Fortsätt läsa Kylskåp som inte frostar av

Leo Kanner och Donald Triplett: En av oss

Tredje delen av tre om Leo Kanner och Donald Triplett: I början av sjuttiotalet gjorde Leo Kanner en långtidsuppföljning av hur det gått för de elva barnen från hans artikel 1943. Donald hade tagit examen från college. Han hade arbete, spelade golf, reste och deltog i föreningsliv. Det hade inte gått lika bra för alla … Fortsätt läsa Leo Kanner och Donald Triplett: En av oss

Leo Kanner och Donald Triplett: Hexagoner och tegelstenar

Andra delen av tre om Leo Kanner och Donald Triplett: Leo Kanner hade under flera år varken diagnos eller behandling att föreslå för Donald. Till slut skapade Leo själv den diagnostiska benämningen tidig infantil autism. Då hade han utöver Donald träffat tio barn till med det han kallade "en nästan fotografisk likhet i beteende". * … Fortsätt läsa Leo Kanner och Donald Triplett: Hexagoner och tegelstenar

Leo Kanner och Donald Triplett: Det första barnet med autism

Första delen av tre om Leo Kanner och Donald Triplett: 1943 publicerade Leo Kanner en artikel om "autistiska störningar i känslomässig kontakt". I artikeln beskrev Leo elva barn med gemensamma drag i beteende. Det var den första engelskspråkiga text som använde autistisk som beskrivning av ett antal kännetecknande beteenden som tillsammans verkade utgöra ett eget … Fortsätt läsa Leo Kanner och Donald Triplett: Det första barnet med autism

Kusiner i fyrtioandra led

Journal of Autism var världens första fackgranskade vetenskapliga tidskrift om autism. Det var Leo Kanner som initierat tidskriften och han var själv redaktör de första åren. Redan i det allra första numret 1971 handlade en av artiklarna om en fråga som stöttes och blöttes i årtionden: Var det som Leo Kanner kallat ”tidig infantil autism” … Fortsätt läsa Kusiner i fyrtioandra led