Kylskåp som inte frostar av

Redan innan autism kallades autism hade psykoanalytiker pekat ut föräldrar som orsak till att deras barn var psykotiska, barndomsschizofrena, atypiska eller "nervösa". När diagnosen tidig infantil autism introducerats i mitten av fyrtiotalet blev det på femtiotalet en vanlig föreställning att barnen blev autistiska på grund av känslokalla föräldrar. Det var framförallt mammor som pekades ut … Fortsätt läsa Kylskåp som inte frostar av

Doktor B. och lögnerna

Bruno Bettelheim var den främsta företrädaren för teorier om att autism orsakades av skadliga föräldrar. Sitt starkaste fäste fick sådana teorier i USA, Frankrike och Sverige. Längst levde de kvar i Sverige och Frankrike. Långt in på nittiotalet erbjöd en del svenska landsting behandlingar som byggde på Brunos teorier om autism. Teorier som aldrig styrktes … Fortsätt läsa Doktor B. och lögnerna