Om Autismhistoria

Jag har länge varit intresserad av hur bilden av autism förändrats över tid. När autismens historia presenteras är det oftast kortfattat i inledningar till böcker eller sammanfattande i början av föreläsningar. Sådana korta beskrivningar bygger för det mesta på andra korta sammanfattningar. Det kan bli ofullständigt och emellanåt en smula felaktigt. Ibland är felaktigheterna av obetydlig natur, någon gång lite mer bekymrande.

Sedan en tid skriver jag om episoder ur autismens historia. Det har med tiden blivit en hel del sidor, varav en stor del handlar om autismens svenska historia. På bloggen Autismhistoria kommer jag att lägga upp sådana texter med bilder ur autismens historia. Det är ofta lite längre texter än vad som annars brukar publiceras på en blogg. Många av texterna haren ungefärlig lästid på ca 10 minuter. En del sammanhängande avsnitt består av flera sådana delar.

Texter på bloggen publiceras inte i kronologisk ordning. Avsnitt om nittio- och trettiotal kan därför publiceras före eller efter varandra lite hur som helst. Det är tänkt att jag med tiden ska göra en tidslinje där texterna placeras in i tidsordning.

Det huvudsakliga källmaterialet till varje avsnitt kommer att publiceras under en egen flik, ”källor”.

* * *

Jag som skriver här heter Mats Jansson. Jag har yrkesmässig erfarenhet av autism sedan tidigt nittiotal, med praktisk bakgrund i gruppbostäder, daglig verksamhet och skola. Jag är sedan utbildad handledare med inriktning autism och har flera utbildningar i pedagogiska arbetssätt, kommunikationsstöd, bedömningsinstrument och diagnostiska verktyg bakom mig. Sedan 2006 är jag huvudsakligen verksam i Autism- och Aspergerförbundet, där jag bland annat är med och anordnar konferenser och medverkar i olika projekt och i intressepolitiskt arbete. Jag producerar webbutbildning och filmer och är sedan 2017 redaktör för Tidningen Autism. Här på Autismhistoria skriver jag som privatperson.