Leo Kanner och Donald Triplett: Hexagoner och tegelstenar

Andra delen av tre om Leo Kanner och Donald Triplett: Leo Kanner hade under flera år varken diagnos eller behandling att föreslå för Donald. Till slut skapade Leo själv den diagnostiska benämningen tidig infantil autism. Då hade han utöver Donald träffat tio barn till med det han kallade "en nästan fotografisk likhet i beteende". * … Fortsätt läsa Leo Kanner och Donald Triplett: Hexagoner och tegelstenar

Leo Kanner och Donald Triplett: Det första barnet med autism

Första delen av tre om Leo Kanner och Donald Triplett: 1943 publicerade Leo Kanner en artikel om "autistiska störningar i känslomässig kontakt". I artikeln beskrev Leo elva barn med gemensamma drag i beteende. Det var den första engelskspråkiga text som använde autistisk som beskrivning av ett antal kännetecknande beteenden som tillsammans verkade utgöra ett eget … Fortsätt läsa Leo Kanner och Donald Triplett: Det första barnet med autism

Autismens förhistoria: Del 4

Under första halvan av nittonhundratalet började fler läkare, psykiatriker och pedagoger intressera sig för barn som inte följde en förväntad utveckling eller hade ett förväntat beteendemönster. Det blev inte fler sådana barn, det blev fler vuxna som såg dem när barnpsykiatri nu allt mer blev ett eget område. I fjärde delen av Autismens förhistoria träffar … Fortsätt läsa Autismens förhistoria: Del 4

Autismens förhistoria: Del 3

Typiska kännetecken på det som senare skulle kallas autism hade beskrivits i många olika sammanhang fram till slutet av 1800-talet, men bara på individnivå. I tredje delen av Autismens förhistoria träffar vi Henry Maudsley och John Langdon Down, två av de pionjärer som började se och beskriva gemensamma mönster i beteende på gruppnivå. * * … Fortsätt läsa Autismens förhistoria: Del 3

Autismens förhistoria: Del 2

Autism som begrepp myntades under tidigt 1900-tal. I mitten av århundradet började det användas som beskrivning av ett sätt att vara med gemensamma beteendemässiga kännetecken. Det var ett sätt att vara som fanns långt innan det fått ett namn. I andra delen av autismens förhistoria möter vi William och Ralph, två pojkar som i en … Fortsätt läsa Autismens förhistoria: Del 2

Autismens förhistoria: Del 1

Autism som begrepp myntades under tidigt 1900-tal. I mitten av århundradet började begreppet användas som beskrivning av ett sätt att vara med gemensamma beteendemässiga kännetecken. Det var ett sätt att vara som fanns långt innan det fått ett namn. I första delen av autismens förhistoria möter vi Hugh Blair, broder Ginepro, Rysslands ”heliga dårar” och … Fortsätt läsa Autismens förhistoria: Del 1

Kusiner i fyrtioandra led

Journal of Autism var världens första fackgranskade vetenskapliga tidskrift om autism. Det var Leo Kanner som initierat tidskriften och han var själv redaktör de första åren. Redan i det allra första numret 1971 handlade en av artiklarna om en fråga som stöttes och blöttes i årtionden: Var det som Leo Kanner kallat ”tidig infantil autism” … Fortsätt läsa Kusiner i fyrtioandra led

Doktor B. och lögnerna

Bruno Bettelheim var den främsta företrädaren för teorier om att autism orsakades av skadliga föräldrar. Sitt starkaste fäste fick sådana teorier i USA, Frankrike och Sverige. Längst levde de kvar i Sverige och Frankrike. Långt in på nittiotalet erbjöd en del svenska landsting behandlingar som byggde på Brunos teorier om autism. Teorier som aldrig styrktes … Fortsätt läsa Doktor B. och lögnerna

Rain man förändrade bilden

Fram till 1980-talet ansågs autism vara mycket ovanligt. Flera saker samverkade då till en ökad medvetenhet om att autism fanns och att autistiska barn blev autistiska vuxna. En liknande utveckling skedde i många länder och antalet autismdiagnoser började nu öka i västvärlden. Framförallt går det att se en första tydlig ökning av autismdiagnoser efter 1988. … Fortsätt läsa Rain man förändrade bilden